OGÓLNE

1.     Na całej Stephen King Wiki obowiązuje netykieta.

2.     Należy stosować się również do ogólnych zasad funkcjonowania portali typu Fandom, a także zasad zapisanych w prawie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.     Nakazuje się zachowywać kulturę.

4.     Łamanie regulaminu skutkuje blokadą, której długość zależy od czynników takich jak: waga przewinienia, wcześniejsza reputacja oraz aktywność użytkownika.

5. Administracja nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

6. Stephen King Wiki nie jest oficjalną stroną autora, hostingiem zdjęć, serwisem społecznościowym, miejscem na reklamy lub treści prywatne, seksualne czy intymne.


ARTYKUŁY

1.     Artykuły publikowane na Stephen King Wiki muszą odnosić się do jej tematyki. Wszelkie inne będą usuwane, podobnie jak artykuły dublujące się oraz uznane przez administrację za zbędne.

2.     W opisach postaci, miejsc itd. pierwszeństwo mają informacje przedstawione w książkach. Te filmowe bądź serialowe mogą zostać wykorzystane jedynie jako ciekawostka. Należy przy tym pamiętać, by odpowiednio zaznaczyć, gdzie kończą się dane z powieści czy opowiadań, a gdzie zaczynają te brane z innych form przekazu.

3.     Pisząc artykuł, powinno się zachowywać pełną encyklopedyczność – unikać podpisów, emotikonów, subiektywnych wypowiedzi,  błędów językowych itp.

4.     Artykuły powinny być pisane na podobnym do siebie schemacie, aby uniknąć zbędnego chaosu.


PLIKI

1.     Do każdego przesłanego pliku należy dodawać licencję.

2.     Nie należy wgrywać na Wikię obrazów ani filmów, które nie będą później używane. Pliki pozbawione zastosowania będą konsekwentnie kasowane.

3.     Przed przesłaniem obrazu należy upewnić się, czy na Wiki nie ma już takiego. Dublujące się pliki będą kasowane.


KOMENTARZE, BLOGI, DYSKUSJE

1.     Spoilery w komentarzach oraz dyskusjach są surowo wzbronione. Na blogach mogą wystąpić, ale jedynie oznaczone stosownym szablonem.

2.     Zakaz używania przekleństw, zwłaszcza w stosunku do innych użytkowników.

3.     Komentarze powinny dotyczyć artykułu, pod którym są zostawiane. Treści niemające nic do rzeczy będą kasowane.


JEŚLI ZAUWAŻYSZ ŁAMANIE REGULAMINU, BEZZWŁOCZNIE ZGŁOŚ JE ADMINISTRACJI.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.